mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbUsuwa bazę MySQL

Opis

bool mysql_drop_db ( string $nazwa_bazy [, resource $ identyfikator_połączenia ] )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

mysql_drop_db() usuwa całą bazę z serwera skojarzonego z podanym identyfikatorem połączenia.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_dropdb(). Jest to jednak niezalecane.

Informacja:

Stosowanie funkcji mysql_drop_db() jest niezalecane. Sugerowane jest wydawanie polecenia DROP DATABASE przy użyciu funkcji mysql_query().

Patrz także: mysql_create_db(), mysql_query().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top