PHP 7.2.7 Released

variant_mod

(PHP 5, PHP 7)

variant_modDivides two variants and returns only the remainder

Descrierea

mixed variant_mod ( mixed $left , mixed $right )

Divides left by right and returns the remainder.

Parametri

left

The left operand.

right

The right operand.

Notă:

Ca și în cazul tuturor funcțiilor aritmetice de variante, parametrii pentru această funcție pot fi sau de un tip PHP indigen (integer, string, floating point, boolean sau NULL), sau o instanță a claselor COM, VARIANT sau DOTNET. Tipurile PHP indigene vor fi convertite în variante utilizând aceleași reguli ca și cele din constructorul VARIANT clasei. De la obiectele COM și DOTNET se va lua valoarea proprietății lor implicite și va fi utilizată ca valoare a variantei.

Funcțiile aritmetice ale variantelor sunt niște învelișuri ale funcțiilor denumite similar în biblioteca COM; pentru informații suplimentare despre aceste funcții consultați biblioteca MSDN. Funcțiile PHP sunt denumite un pic diferit; spre exemplu, variant_add() din PHP corespunde cu VarAdd() în documentația MSDN.

Valorile întoarse

Returns the remainder of the division.

A se vedea și

  • variant_div() - Returns the result from dividing two variants
  • variant_idiv() - Converts variants to integers and then returns the result from dividing them

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top